Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2014

0743 9c44
Reposted fromnosmile nosmile viaestrachan estrachan
theiadreams
2103 7bfd
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaestrachan estrachan
theiadreams
9842 7d08 500
Reposted frommiischa miischa viaestrachan estrachan
theiadreams
O wiele milej ci się robi, gdy usłyszysz od kogoś "szkoda, że ciebie z nami nie było", zamiast "żałuj, że nie byłaś".
— 15.11.2014
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaestrachan estrachan

November 11 2014

theiadreams

bringmeknitting:

hellyeahpenguinsofmadagascar:

The Penguins of Madagascar | November 26, 2014

oH MY GOD

Reposted fromjaskier jaskier viaestrachan estrachan
theiadreams
8022 90a9
Reposted frommendacious mendacious viaestrachan estrachan
theiadreams
2929 b26e 500
Reposted fromhagis hagis viaestrachan estrachan
theiadreams
Chciałabym, żeby ktoś znał mnie w całości, żeby wiedział o mnie wszystko. Że słodzenie zielonej herbaty to dla mnie niewybaczalna zbrodnia, że słodzę kawę jedną łyżką. Żeby wiedział jak ogrzać moje dłonie. Żeby znał na pamięć układ pieprzyków na mojej skórze. I żeby wiedział po czym mam tę bliznę na kolanie. Chciałabym, żeby ktoś przestudiował mnie od czubków palców stóp aż po końcówki włosów na głowie. I żeby wiedział jaki smak czekolady to mój ulubiony, chociaż przecież nie mogę jej jeść. Chciałabym, żeby istniał ktoś taki, kto będzie, kiedy będę go potrzebowała. I żeby on też mnie potrzebował. Ale przede wszystkim… Przede wszystkim chciałabym, żeby ten ktoś mnie pokochał, w całości. Razem z tymi wszystkimi pierdołami.
— Mikołaj Bajorek
theiadreams
theiadreams
7760 7151
Reposted fromlove-winter love-winter viaestrachan estrachan
theiadreams
5939 0105
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaestrachan estrachan
theiadreams
5617 88a0
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaestrachan estrachan

November 06 2014

theiadreams
theiadreams
2133 8416
Reposted fromhepi hepi viaestrachan estrachan
3903 e841
Reposted frompengin pengin viaestrachan estrachan
theiadreams
8738 3b67
theiadreams
4932 5ebc 500
Reposted frompursuit pursuit viaestrachan estrachan
theiadreams
4312 8b8a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaestrachan estrachan
theiadreams
2675 5de8
Reposted frompesy pesy viaestrachan estrachan
theiadreams
Czasami człowieka łamią drobiazgi, wrażenie, do których wstyd się nieomal przyznać.
— Krystyna Siesicka
Reposted frompesy pesy viaestrachan estrachan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl